Chamrousse-8--30x30.jpg
Chamrousse 8
30x30
olie op linnen
dec. 2014
SAM_2429-51-web.jpg

Mérigot 51 rode
140x160
olie op linnen
febr. 2012-maart2013-febr 2014

SAM_2405bbnaaweb.jpg

Mérigot 99rode
80x150
olie op linnen
januari 2014

Chamrousse_6__30x30__nov._2014.jpg
Chamrousse 6
30x30
olie op linnen
november 2014
SAM_4013web.jpg

Chamrousse 4rode
80x150
olie op linnen
november 2014

Chamrousse_3__30x30__okt.2014.jpg
Chamrousse 3
30x30
olie op linnen
oktober 2014
Chamrousse_2__90x100__sept_2014_SAM_3748bb.jpg
Chamrousse 2
90x100
olie op linnen
september 2014
SAM_3680chamrousse-1.jpg
Chamrousse 1
24x30
olie op linnen
sept.2014
Vecht_20__120x150__aug._2014.jpg

Vecht 20rode
120x150
olie op linnen
aug. 2014

de-steen.jpg
Vecht 15
90x100
olie op linnen
juni 2014
Regge_1__120x150__april_2014.jpg
Regge 1
120x150
olie op linnen
april 2014
SAM_3193bbweb.jpg

Vecht 17rode
90x100
olie op linnen
juli 2014

SAM_3158vecht-19.jpg
Vecht 19
20x20
olie op linnen
juli 2014
SAM_3155vecht17.jpg
Vecht 17
24x30
olie op linnen
juni 2014
vecht16_web.jpg
Vecht 16
olie op linnen
14x50
juni 2014
Regge_2__80x150__mei_2014.jpg
Regge 2
80x150
olie op linnen
mei 2014
Mrigot_48__120x150.jpg

Mérigot 48rode
120x150
olie op linnen
januari 2012
opnieuw bewerkt maart 2014

Mrigot_41__80x115___sept.2011maart_2014.jpg
Mérigot 41
80x115
olie op linnen
sept. 2011
opnieuw bewerkt maart 2014
SAM_2422bbaaweb.jpg
Mérigot 100rode
90x100
olie op linnen
februari 2014
Mrigot_98__jan_2014.jpg
Mérigot 98
80x150
olie op linnen
januari 2014
SAM_2411bbaaweb.jpg
Mérigot 97
80x150
olie op linnen
nov 2013/ januari 2014
Vecht_4__60x100.jpg
Vecht 4
60x100
olie op linnen
dec. 2008
opnieuw bewerkt febr. 2014
Vecht_5_60x100.jpg

Vecht 5rode
60x100
olie op linnen
febr. 2008
opnieuw bewerkt febr, 2014

start slide show stop slide show